PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - helyi/térségi minihálózatok létrehozása

Az Ökotárs Alapítvány és partnerei pályázatot hirdetnek kisösszegű támogatásra (akciópályázat) Budapesten kívül működő, helyi civil szervezetek és informális civil csoportok, állampolgári közösségek részére közösen meghatározott ügyek, megtalált feladatok mentén való együttes kampányok megvalósítására, szerveződésre a térségben tapasztalt problémák megoldása és a civil aktivitás erősítése érdekében.

A kezdeményezés hosszú távú célja, hogy segítse a helyi és térségi civil együttműködéseket, az aktív csoportok és szervezetek kis hálózatainak alakulását. Mindezzel szeretnénk hozzájárulni a hazai civil együttműködés kiszélesítéséhez, a meglévő koalíciók tagságának, bázisának bővüléséhez, és ezzel az egész hazai civil társadalom ellenállóbbá, aktívabbá és láthatóbbá válásához.

Az akciópályázat az Ökotárs Alapítvány és konzorciumi partnerei – az Autonómia, Civil Kollégium és Kárpátok Alapítványok – Civil Térkép programjának keretein belül valósul meg, melyről a www.okotars.hu/civil_terkep oldalon található bővebb információ. 

Kik pályázhatnak?

Magyarország vidéki térségeiben működő bejegyzett civil szervezetek (szervezeti formától függetlenül) és nem bejegyzett állampolgári/közösségi csoportok. Olyan közösségek, amelyeknek van egy jól körülírható célja, többé-kevésbé rendszeres tevékenysége és aktív tagjai.

Mit várunk a pályázóktól?

Olyan partnerekre számítunk helyben, akik:

  • nyitottak arra, hogy közösen dolgozzanak környékbeli civil aktivistákkal, közösségi csoportokkal (ideális esetben legalább 3-4 szervezetet és/vagy települést, településrészt összefogva);
  • részt vesznek a projekthez kapcsolódó képzéseken és eseményeken;
  • rendszeres kapcsolatot tartanak a mentorokkal;
  • koordinálják a közös kampányolást, szervezést.

A támogatott programok maximum 10 hónap időtartamúak lehetnek.

A program ideje alatt a pályázó bevont partnereivel (legalább 3-4, lehetőleg különböző településen, településrészen működő helyi vagy regionális szervezettel ill. közösségi csoporttal):

  • részletesen kidolgozza a cselekvési tervet;
  • részt vesz a projekthez kapcsolódó képzéseken és eseményeken, illetve a helyi szükségleteknek megfelelően maguk is szerveznek ilyet;
  • együttműködik a program mentoraival;
  • megvalósítja a pályázaton bemutatott programot.

Milyen jellegű projekteket támogatunk?

Olyan pályázatokat várunk, melyek a résztvevő szervezetek korábbi tevékenységeihez képest minőségileg új, aktuális problémára reagáló projekteket vázolnak. Az újdonság keletkezhet a bevont partnerek együttes munkája nyomán, vagy új módszer, téma bemutatásával.

Ilyen példa lehet egy korábban nem létezett adománygyűjtő esemény megszervezése és beindítása közösen, helyi szervezetekkel; valamely épített vagy természeti érték megvédése helyi, ill. regionális szinten; figyelemfelhívó kampány, esemény szervezése aktuális helyi, ill. regionális problémáról - ilyen lehet például az oktatás minősége, a szociális szolgáltatások hozzáférhetősége, hátrányos helyzetű csoportok esélyeinek növelése stb.

Az aktuális problémára irányuló, többféle területen működő szervezeteket összefogó projektek előnyt élveznek az azonos profilú szervezetek tevékenységeinek megismétlését szolgáló projektekkel szemben.

A pályázás és a kiválasztás folyamata

A pályázatokat e-mailen kell benyújtani a civilterkep@okotars.hu címre, 2019 július 1., 23.59 óráig.

A pályázat egyfordulós, a beérkezett pályázatok elbírálásáról az Ökotárs Alapítvány Civil Térkép programjának munkatársaiból álló szakmai bizottság dönt. A bizottság a határidőre beérkezett jelentkezések közül a legjobbra értékelt 10-15 pályázatot javasolja támogatásra. Valamennyi pályázó e-mailen kap értesítést az eredményről, várhatóan augusztus 1-ig, a támogatásra kiválasztottakkal az Ökotárs Alapítvány adományi szerződést köt.

További információk és pályázati adatlap a mellékletekben; Komenczi Bálint, balint.k@okotars.hu, 70/633-1531

További információk a Civil Térkép programról