KÖZösség-SZERvezés-VEZetés

 

Miért a közösségszervezés?

A közösségszervezés lényege, hogy állampolgárok helyi közösségei érdemben befolyásolni tudják a helyi, illetve regionális döntéshozatalt és döntéshozókat, és ezzel elérjék, saját kezükbe vegyék a helyi ügyek megoldását. A közösségszervezés során a helyi közösség növeli a hatalmát: egy adott csoport aktívan bevonódik saját problémái megoldásába, megosztja, feltérképezi ezeket a problémákat és a megoldási lehetőségeket, illetve azonosítja a hatalmi intézményeket és azokat a szereplőket, akik ezeket a megoldásokat lehetővé tudják tenni; célszemélyeket választ, akikkel tárgyalásos úton, vagy nyomásgyakorlással, ha szükséges, akár a konfliktus felvállalásával eljuthat a kijelölt célig.

Az Ökotárs Alapítvány, mint alapvetően adományozással, támogatáskezeléssel foglalkozó szervezet az elmúlt 25 évben számos pályázati programot indított és kezelt. Ezek során mindig figyeltünk arra, hogy munkánk során ne csak pénzügyi támogatást adjunk, hanem annak tudatos és fenntartható felhasználásában is segítsük a civil szervezeteket és közösségeket, bővítsük képességeiket és készségeiket.

A magyarországi civil szervezetek élete az elmúlt évtizedben az Európai Uniós csatlakozás hozta pályázati programoknak is köszönhetően jelentősen megváltozott. Mindezzel párhuzamosan a társadalmi támogatottságuk jelentősen átalakult, összességében nem javult a szervezetek társadalmi ismertsége és elismertsége, csak egy-egy nagyobb közfigyelmet kapott ügy tudta ideig-óráig visszairányítani a közösségek figyelmét és támogatását a civil szervezetek irányába. Ugyanakkor maguknak a helyi közösségeknek az összetartása, megtartó ereje is megfogyatkozott, a szervezetek többsége mögül lassan kikoptak az emberek, s mind a szervezetek, mind az egyének, az állampolgárok egyre kevesebb szerepet vállaltak közösségeik irányításában.

Ahhoz, hogy a civil szektor szervezetei hatékonyan tudjanak működni, és betöltsék társadalmi küldetésüket, szükség van arra, hogy erősen be legyenek ágyazva abba a kisebb-nagyobb közösségbe, ahol működnek; legyenek mögöttük, körülöttük olyan aktív, mozgósítható emberek, akik készek részt venni a közös ügyekért végzett munkában, akár idejükkel, akár fellépésükkel, („hangjukkal”), akár pénzükkel. Ezzel szemben ma Magyarországon sokszor tapasztaljuk, hogy a civil szervezeteket emberek hozzáértő és mélyen elkötelezett, de viszonylag szűk csoportja mozgatja. Szükségesnek tartjuk a „társadalmi bázis” újjáépítését, megerősítését és kiszélesítését – ehhez kívánunk a magunk eszközeivel hozzájárulni.

Új programunkat ezért magyarországi közösségi kezdeményezések támogatása érdekében indítottuk el. A közösségszervezés módszertanának átadásával a közösségeknek segítünk olyan eszközöket elsajátítani, melyekkel sikeresen

  • felderíthetik közös igényeiket;
  • feltérképezhetik lehetőségeiket;
  • felépíthetik érdekképviseletüket;
  • megtervezhetik közös cselekvéseiket;
  • megnyerhetik közös ügyeiket.

A Program pályázati felhívásai ITT találhatóak.

A Program megvalósult eseményeit ITT foglaljuk össze.

A Programmal kapcsolatos írásaink ITT olvasthatóak.

A közösségszervezésről ITT olvashat bővebben.

A programban szakmai partnerünk a Civil Kollégium Alapítvány.