A Bátory Alapítvány véleménye az Európai Bizottság “Jogok és értékek program létrehozásáról szóló rendelet” tervezetéről

2018. június 22. május 30-án az Európai Bizottság közzétette a “Jogok és értékek program” létrehozásáról szóló rendelet tervezetét, a 2021-2027 közötti költségvetés részeként.

A tervezet pontosan körvonalazza az EU-Szerződés 2. cikkében meghatározott európai értékek védelmének és előmozdításának sürgető szükségességét: Most, amikor az európai társadalmak szélsőségekkel, radikalizmussal és megosztottsággal szembesülnek, fontosabb, mint valaha, hogy előmozdítsák, erősítsék és védjék az igazságosságot, a jogokat és az uniós értékeket, mint az emberi jogok, az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség és a jogállamiság tiszteletben tartása.

Jelentős változások nélkül azonban a rendelet nem érheti el célját. Az Uniónak sürgősen szüksége van egy megfelelően finanszírozott és könnyen hozzáférhető támogatási formára a legveszélyeztetettebb európai értékek, mint például a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság előmozdításáért dolgozó állampolgárok támogatásának érdekében. Ezt 2018 januárjában fogalmazta meg fellebbezésében 22 tagállam 80 nem kormányzati szervezete, és civil hálózata, valamint az Európai Parlament az "Európai Értékek Védelmében" (EVI) című, 2018. április 14-i állásfoglalásában.

A "Jogok és értékek program” tervezete azonban lényegében nem más, mint a meglévő eszközök (Európa a polgárokért; Jogok, egyenlőség és a polgárság program) átcsomagolt változata, melyeket olyan időszakban terveztek, amikor a kulcsfontosságú európai értékek kihívásai nem voltak akkorák, mint manapság.

Költségvetés

Lényegében véve csak a már létező programok, források (Europe for Citizens; Rights, Equality and Citizenship - REC) összeolvasztásából jönne létre az új program, az eddigiekhez képest minimális keretnöveléssel. Az új program teljes keretösszege 642 millió € lenne (de ez sem teljes egészében civil programokra állna rendelkezésre) - a civilek és az EP által javasolt 1,5-2 milliárddal szemben.

Tématerületek

Az új program továbbra is csak kifejezetten az uniós jog- és politikaalkotás területein nyújtana támogatást, és ezzel továbbra is főként a nagy európai hálózatokat részesítené előnyben, szemben a szélesebb értelemben vett demokratikus értékek és elvek megvédésén nemzeti-helyi szinten dolgozó szervezetekkel.

Követelmények

Nincsen változás, könnyítés az adminisztratív és pénzügyi követelményekben, ami megint csak gátolja a kisebb szervezetek hozzáférését - szintén a civil és az EP javaslattal szemben.

Ajánlások

  1. Az „Állampolgári részvétel” programrész költségvetést legalább 1 milliárd euróra, a "Jogok és értékek" program összköltségvetését pedig 1,4 milliárd euróra kell növelni. Az összeg jelentős részét a civil szervezetek támogatására kell fordítani.
  2. A támogatásnak nemcsak az EU politikai intézkedéseivel kapcsolatos nemzetközi projekteket kell prioritásként kezelnie, hanem - ha nem is elsősorban - az EU-Szerződés 2. cikkében meghatározott európai értékek - különösen a demokratikus normák, a jogállamiság és az emberi jogok – ügyét előmozdító alulról jövő, helyi kezdeményezéseket is.
  3. Rendkívül fontos, hogy egyszerűsítsék a támogatáshoz való hozzáférés szabályait, mint a jelentéstételi kötelezettségeket és a támogatás feltételeit. A támogatások adminisztratív terheit tovább lehetne csökkenteni, ha az alapokat alapkezelők útján osztanák szét, hasonlóan az EGT / Norvég Civil Támogatási Alap programjaihoz.