KÖZösség-SZERvezés-VEZetés: a közösségszervezésről

A közösségszervezés lényege, hogy állampolgárok helyi közösségei érdemben befolyásolni tudják a helyi, illetve regionális döntéshozatalt és döntéshozókat, és ezzel elérjék, saját kezükbe vegyék a helyi ügyek megoldását. A közösségszervezés során a helyi közösség növeli a hatalmát: egy adott csoport aktívan bevonódik saját problémái megoldásába, megosztja, feltérképezi ezeket a problémákat és a megoldási lehetőségeket, illetve azonosítja a hatalmi intézményeket és azokat a szereplőket, akik ezeket a megoldásokat lehetővé tudják tenni; célszemélyeket választ, akikkel tárgyalásos úton, vagy nyomásgyakorlással, ha szükséges, akár a konfliktus felvállalásával eljuthat a kijelölt célig. 

A közösségszervezésről többet:

Civil Kollégium Alapítvány - http://www.cka.hu/blog/kategoria/kozossegszervezes/

European Community Organizing Network (ECON) - http://econnet.eu/pages/community-organizing.php

Virginia Organizing - http://www.virginia-organizing.org/