KÖZösség-SZERvezés-VEZetés: elemzések, összefoglalók

Az Ökotárs Alapítvány negyedévszázados munkája során folyamatosan szondázta a civil szervezetek és így a mögöttük álló kisebb nagyobb közösségek állapotát, s ezek eredményeképpen – a lehetőségekhez mérten – alakította saját és az általa kezelt támogatási programjainak kereteit.

A programok értékelése elmaradhatatlan a jelenlegi munka továbbgondolása és a jövőbeni fejlesztések hatékony és eredményes kialakítása végett.

Nincs ez másként a KÖZ-SZER-VEZ Program esetében sem, a Programmal összefüggésben született összefoglalóink az írások címeire kattintva érhetőek el:

Az "Úton a közösségszervezés" írásunk a Heinrich Böll Stiftunggal együttműködésben született.